Technologie

Spawanie metodą MAG

Spawanie metodą MAG opiera się na wykorzystaniu łuku elektrycznego, wytwarzanego między spawanym materiałem a topliwą elektrodą. Ma ona postać drutu, podawanego z podajnika w sposób ciągły. Jeziorko ciekłego metalu oraz łuk chronione są strumieniem osłonowego gazu. Proces spawania MAG (Metal Active Gas) ma miejsce wówczas, gdy rolę gazu osłonowego odgrywa gaz chemicznie aktywny. Obecnie technologia technologia MIG/MAG uznawana jest za najbardziej powszechną, przemysłowo-łukową metodę spawania.

Technologia spawania MAG

Do zalet spawania MAG należy uniwersalność tej metody. Może służyć do obróbki wielu metali oraz ich stopów, niezależnie od obranej pozycji. Technologia ta jest również znacznie bardziej wydajna, niż zastosowanie elektrod otulonych. Koszt materiałów spawalniczych jest niski, a jakość spoin bardzo dobra. Metoda MAG może być ponadto zautomatyzowana i zmechanizowana. Wadą technologii są stosunkowo wysokie koszty wyposażenia oraz urządzeń. Spawanie MAG może tez cechować się zwiększoną skłonnością do występowania porowatości i przyklejeń spoin.

Zastosowanie metody MAG

Spawanie MAG wykorzystywane jest do łączenia wysokostopowych, niskostopowych oraz niestopowych stali konstrukcyjnych. Półautomat znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle spawalniczym, m.in. maszynowym oraz ciężkim. Dotyczy to zarówno wykorzystania w stoczni, jak i przy wytwarzaniu konstrukcji stalowych, zbiorników ciśnieniowych czy rurociągów. Spawanie MAG stosowane jest również w branżach konserwacyjnych i remontowych.